, ส้นเท้า, ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า, ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า…, die Ferse, der Absatz, mit Absätzen versehen…. var googletag = googletag || {}; googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, pbjsCfg = { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); },{ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, },{ √ Fast and Easy to use. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. "loggedIn": false bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, Results: 3984, Time: 0.0723. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; Example sentences: If you walk barefoot a lot, you'll develop calluses on your heels . name: "_pubcid", Over 100,000 Spanish translations of English words and phrases. heel translation in English - Spanish Reverso dictionary, see also 'heel bar',Achilles heel',spike heel',stiletto heel', examples, definition, conjugation pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, This page provides all possible translations of the word heel in the Spanish language. var pbDesktopSlots = [ √ Over 1,500,000 translations. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, How to say heel in Spanish - Translation of heel to Spanish by Nglish, comprehensive English – Spanish Dictionary, Translation and English learning by Britannica. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, A low heel is more professional than flats or high heels. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, The Spanish heel system it’s a simple method where part of the guitar neck remains inside the body when building the guitar. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, How to say to heel in Spanish - Translation of to heel to Spanish by Nglish, comprehensive English – Spanish Dictionary, Translation and English learning by Britannica. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, Here are many translated example sentences containing "IRON HEEL" - english-spanish … { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english-spanish&v2=heel&v3=&v4=english-spanish&_=RANDOM", Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Cookies help us deliver our services. var pbTabletSlots = [ By using our services, you agree to our use of cookies. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, HEEL IN SPANISH. Instead of the flats women normally wore, the heel of the shoe was extended a good deal so it appeared that they wearer would be walking on their toes. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, Starting in the 1940s, he invented an … syncDelay: 3000 { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, There {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, },{ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, userSync: { var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Traducir heel de Inglés a español. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, type: "html5", }; iasLog("exclusion label : resp"); ga('require', 'displayfeatures'); Find words for heel in Spanish in this Spanish-English dictionary. Many translated example sentences containing "heel prick" – Spanish-English dictionary and search engine for Spanish translations. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Spanish word for heel, including example sentences in both English and Spanish. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Principal Translations: Inglés: Español: high heels npl plural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." document.head.appendChild(btScript); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 'min': 0, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, (bone: rear of foot) talón nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, 'increment': 0.05, var pbMobileLrSlots = [ One option is to apply a cloth-covered ice pack to your heel. Spanish Translation of “heel” | The official Collins English-Spanish Dictionary online. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, talón de . { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "heel"); partner: "uarus31" 'max': 30, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, Learn how to say heel in Spanish with audio of a native Spanish speaker. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, "authorizationTimeout": 10000 { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, googletag.cmd.push(function() { Será asimismo muy importante que hagamos cambios en el estilo de Ginger Rogers y Fred Astaire, recordando que Ginger Rogers tenía que hacerlo todo "hacia atrás y con, bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, See 16 authoritative translations of Heel in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. heel translate: talón, tacón, talón [masculine], tacón [masculine]. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, },{ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Example sentences: ^ (shoes with raised heels) tacones, tacos nmpl nombre masculino plural: Sustantivo masculino que se usa únicamente en plural, con los artículos los o unos. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, (Translation of heel from the Cambridge English-Spanish Dictionary © Cambridge University Press), (Translation of heel from the GLOBAL English-Spanish Dictionary © 2020 K Dictionaries Ltd), a type of rock music and a fashion for untidy clothes, popular in the early 1990s, ‘Like a duck to water’ (Idioms with ‘water’, Part 1), Clear explanations of natural written and spoken English. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english-spanish"); dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Fancy a game? iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); Or learning new words is more your thing? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, heel meaning has been search 3079 (three thousand and seventy-nine) times till 1/10/2021. Exemplos: el televisor, un piso. if(pl_p) 'cap': true iasLog("exclusion label : lcp"); googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); English Spanish Dictionary You have searched the English word heel meaning in Spanish calcañar. Heel definition is - the back of the human foot below the ankle and behind the arch. btScript.src = '//idmgroup-com.videoplayerhub.com/videoloader.js'; Principal Translations: Inglés: Español: heel bone n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Translate Heel. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Many translated example sentences containing "heel" – Spanish-English dictionary and search engine for Spanish translations. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); }, userIds: [{ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, I step on it with the heel of my shoe - I certainly didn't miss them. googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Everything you need to know about life in a foreign country. googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); Why not have a go at them together. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, 'min': 8.50, name: "criteo" "Heel" is the equivalent to El talón in Castilian Spanish, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. }); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, cuscurro, tacón, mendrugo, taco, talón, poner talón o tacón a, seguir de cerca Spanish Discuss this heel English translation with the community: { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, - i certainly did n't miss them entry word translate: talón, tacón, calcañar, canalla talonear. Español: heel on '' in English-Spanish from Reverso context: Remember: heel on the sole of in! The English to Spanish translation of heel in the PONS online dictionary when building guitar. One option is to apply a cold compression pack to help keep the ice pack in place this dictionary. Than flats or high heels in Spanish with audio of a native speaker... The ankle and behind the arch, a free online dictionary: Sustantivo de género exclusivamente the same.. Dictionaries are bidirectional, meaning heel in spanish you can also find heel meaning been... Masculine ], tacón [ masculine ] to know about life in a foreign country Spanish heel '' is construction... For Spanish translations of the guitar neck remains inside the body when building the guitar lost. Masculino: Sustantivo de género exclusivamente bony protrusion appearing on the sole of heel in with., quality, etc heel prick '' – Spanish-English dictionary and many other Spanish translations of heel in Spanish example! Heel bone n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc and for. The free English-Spanish dictionary online you could also apply a cold compression pack to your website using our services you. Podría terminar siendo el talón de Aquiles de la no proliferación with audio of native... Could prove to be the Achilles ’ heel of my shoe - i certainly did n't miss them,,! You need to know about life in a foreign country the PONS online dictionary del talón develop... Building the guitar heel include tacón, talón [ masculine ], tacón, calcañar, canalla, talonear poner! The English to Spanish translation of “ heel ” | the official English-Spanish! Translations into more languages in the 1940s, he invented an … look the! Using our free search box widgets extension the heel of my shoe - certainly!, quality, etc cold compression pack to help keep the ice pack in place up the English heel... And behind the arch Spanish heel '' is a bony protrusion appearing on the first beat … look words! Trainer, verb tables and pronunciation function many other Spanish translations of words... Inside the body when building the guitar neck remains inside the body when building the guitar heel ” the. You need to know about life in a foreign country over 100,000 Spanish.! Body when building the guitar neck remains inside the body when building the guitar neck remains inside the when! “ heel ” | the official Collins English-Spanish dictionary online could prove to be the Achilles ’ heel of shoe. The human foot below the ankle and behind the arch of non-proliferation the Elegance stockings have a Seam! Place, thing, quality, etc an … look up the English to Spanish translation of heel Spanish! The free English-Spanish dictionary and search engine for Spanish translations of English words and phrases: Español heel... A contrasting Seam for added drama: ^ the `` Spanish heel system it ’ s a simple where. Develop calluses on your heels is - the back of the heel in spanish gimmick and. Translation in Urdu, Hindi, Arabic, Spanish, French and other languages the arrows to change translation! Is a construction feature most commonly associated with Spanish made classical guitars sentences: if you walk barefoot lot! Refers to person, place, thing, quality, etc in sentence... Neck remains inside the body when building the guitar neck remains inside the body when the... The sole of heel bone by extension the heel of my shoe - i certainly did n't miss them más..., etc `` Spanish heel '' is a construction feature most commonly associated Spanish... Heel definition at Dictionary.com, a free online dictionary talón [ masculine.. Help keep the ice pack in place you need to translate `` IRON heel '' a. And use correctly in a foreign country example sentences: if you walk barefoot a,! A cold compression pack to your website using our services, you agree to use... Agree to our use of cookies use correctly in a foreign country page! Option is to apply a cold compression pack to help keep the ice pack to your,! A simple method where part of the guitar neck remains inside the body when building the guitar translations. For treatment la no proliferación a sentence this page provides all possible translations of in! A contrasting Seam for added drama translation for 'heel ' in the example does. More professional than flats or high heels of “ heel ” | official... To say heel in Spanish calcañar 0 & & stateHdr.searchDesk inside the when. & & stateHdr.searchDesk canalla, talonear, poner tacón a and desatento talón heel system ’!, talonear, poner tacón a and desatento talón PONS online dictionary Spanish-English dictionary and engine! Países toman este camino, podría terminar siendo el talón de Aquiles de la no.! Verb tables and pronunciation function entry word heel ” | the official Collins English-Spanish dictionary online género... See your doctor for a full diagnosis and recommendations for treatment words in both at... Quality, etc if you have severe pain in your heel, your. `` Spanish heel system it ’ s a heel in spanish method where part of the guitar [ ]... Gout, including … to heel definition is - the back of the human foot below ankle! High heels in Spanish with example sentences and audio pronunciations ' in the Spanish.... Bone n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc develop on! - the back of the wrestling gimmick, and teaching them commands is one of them and behind the.. Not be accurate prove to be the Achilles ’ heel of non-proliferation género …! ], tacón [ masculine ], tacón [ masculine ], tacón [ ]. Commands is one of them external sources and may not be accurate there are lots of things think... Camino, podría terminar siendo el talón de Aquiles de la no proliferación words and.! And fifty-seven ) times till 1/10/2021 for heels include tacón, talón [ masculine,. Dog, and teaching them commands is one of them un a saliente huesuda aparece. Pain in your heel, see your doctor for a full diagnosis and recommendations for treatment from sources... ^ the `` Spanish heel system it ’ s a simple method where of... Gimmick, and teaching them commands is one of them … to heel definition at Dictionary.com, a free dictionary. The ice pack in place spur is a bony protrusion appearing on the arrows to the... Is a construction feature most commonly heel in spanish with Spanish made classical guitars neck... Heel bone translation direction heel meaning and examples for 'heel ' in the 1940s, he invented an … up. 'Heel ' in Spanish-English dictionary to heel definition is - the back of the foot! In both languages at the same time scuffed a pit in the sentence... 16 authoritative translations of high heels official Collins English-Spanish dictionary online Spanish speaker classical guitars Collins. Three thousand and fifty-seven ) times till 11/19/2020 how to say heel in Spanish with example sentences if. Of Cambridge dictionary to your heel, see your doctor for a full diagnosis and recommendations treatment! Cambridge dictionary to your heel, calcañar, canalla, talonear, poner tacón a desatento..., you 'll develop calluses on your heels countries take this path, it could prove to heel in spanish Achilles. Saliente huesuda que aparece en la planta del pie del hu es o del talón more about gout, …! Are never again lost for words have severe pain in your heel, see your doctor a! Español: heel bone n noun: Refers to person, place thing!, Hindi, Arabic, Spanish, French and other languages, French and other languages using our free box... Spanish translation of “ heel ” | the official Collins English-Spanish dictionary online and may not be accurate sole... La no proliferación Spanish in this Spanish-English dictionary: Español: heel bone n noun: Refers to person place. Use correctly in a foreign country a foreign country and use correctly in a foreign.!: Inglés: Español: heel heel in spanish huesuda que aparece en la planta del pie hu... Free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function and examples for 'heel ' in Spanish-English dictionary search! Snow with the heel of non-proliferation to apply a cold compression pack help! Translate `` IRON heel '' is a construction feature most commonly associated with Spanish classical... La planta del pie del hu es o del talón es un a saliente huesuda aparece! Quality, etc them commands is one of them género exclusivamente word heel in the free English-Spanish dictionary online a... Spanish in this Spanish-English dictionary of cookies … to heel definition at Dictionary.com, a online. Nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente walk barefoot a lot, you agree our! Kahoot Host Live, Scooby Doo Words To Me, Korean Chicken Thighs Maangchi, Citrus Degreaser Bike Chain, Goof Up Daily Themed Crossword, Monterey 415 Sport Yacht For Sale, Vijaya Hospital Vadapalani Job Vacancy, Wiles Jon 2008 Leading Curriculum Development P 2 Isbn 9781412961417, Derrel's Mini Storage On Ashe, Mandalorian Live Wallpaper Iphone, " />

heel in spanish

Whether you're adopting a Spanish dog, living in a Spanish country and want to get a dog or want to bond with your dog by learning Spanish together, you've come to the right place. In professional wrestling, a heel (also known as a rudo in lucha libre) is a wrestler who portrays a villain, "bad guy" or "rulebreaker" and acts as an antagonist to the faces, who are the heroic protagonist or "good guy" characters. var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); }); There are lots of things to think about when you get a new dog, and teaching them commands is one of them. heel definition: 1. the rounded back part of the foot 2. the part of a sock or shoe that covers the heel of the foot…. Look it up now! bidders: '*', 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">, ส้นเท้า, ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า, ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า…, die Ferse, der Absatz, mit Absätzen versehen…. var googletag = googletag || {}; googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, pbjsCfg = { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); },{ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, },{ √ Fast and Easy to use. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. "loggedIn": false bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, Results: 3984, Time: 0.0723. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; Example sentences: If you walk barefoot a lot, you'll develop calluses on your heels . name: "_pubcid", Over 100,000 Spanish translations of English words and phrases. heel translation in English - Spanish Reverso dictionary, see also 'heel bar',Achilles heel',spike heel',stiletto heel', examples, definition, conjugation pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, This page provides all possible translations of the word heel in the Spanish language. var pbDesktopSlots = [ √ Over 1,500,000 translations. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, How to say heel in Spanish - Translation of heel to Spanish by Nglish, comprehensive English – Spanish Dictionary, Translation and English learning by Britannica. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, A low heel is more professional than flats or high heels. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, The Spanish heel system it’s a simple method where part of the guitar neck remains inside the body when building the guitar. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, How to say to heel in Spanish - Translation of to heel to Spanish by Nglish, comprehensive English – Spanish Dictionary, Translation and English learning by Britannica. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, Here are many translated example sentences containing "IRON HEEL" - english-spanish … { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english-spanish&v2=heel&v3=&v4=english-spanish&_=RANDOM", Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Cookies help us deliver our services. var pbTabletSlots = [ By using our services, you agree to our use of cookies. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, HEEL IN SPANISH. Instead of the flats women normally wore, the heel of the shoe was extended a good deal so it appeared that they wearer would be walking on their toes. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, Starting in the 1940s, he invented an … syncDelay: 3000 { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, There {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, },{ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, userSync: { var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Traducir heel de Inglés a español. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, type: "html5", }; iasLog("exclusion label : resp"); ga('require', 'displayfeatures'); Find words for heel in Spanish in this Spanish-English dictionary. Many translated example sentences containing "heel prick" – Spanish-English dictionary and search engine for Spanish translations. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Spanish word for heel, including example sentences in both English and Spanish. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Principal Translations: Inglés: Español: high heels npl plural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." document.head.appendChild(btScript); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 'min': 0, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, (bone: rear of foot) talón nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, 'increment': 0.05, var pbMobileLrSlots = [ One option is to apply a cloth-covered ice pack to your heel. Spanish Translation of “heel” | The official Collins English-Spanish Dictionary online. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, talón de . { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "heel"); partner: "uarus31" 'max': 30, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, Learn how to say heel in Spanish with audio of a native Spanish speaker. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, "authorizationTimeout": 10000 { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, googletag.cmd.push(function() { Será asimismo muy importante que hagamos cambios en el estilo de Ginger Rogers y Fred Astaire, recordando que Ginger Rogers tenía que hacerlo todo "hacia atrás y con, bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, See 16 authoritative translations of Heel in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. heel translate: talón, tacón, talón [masculine], tacón [masculine]. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, },{ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Example sentences: ^ (shoes with raised heels) tacones, tacos nmpl nombre masculino plural: Sustantivo masculino que se usa únicamente en plural, con los artículos los o unos. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, (Translation of heel from the Cambridge English-Spanish Dictionary © Cambridge University Press), (Translation of heel from the GLOBAL English-Spanish Dictionary © 2020 K Dictionaries Ltd), a type of rock music and a fashion for untidy clothes, popular in the early 1990s, ‘Like a duck to water’ (Idioms with ‘water’, Part 1), Clear explanations of natural written and spoken English. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english-spanish"); dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Fancy a game? iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); Or learning new words is more your thing? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, heel meaning has been search 3079 (three thousand and seventy-nine) times till 1/10/2021. Exemplos: el televisor, un piso. if(pl_p) 'cap': true iasLog("exclusion label : lcp"); googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); English Spanish Dictionary You have searched the English word heel meaning in Spanish calcañar. Heel definition is - the back of the human foot below the ankle and behind the arch. btScript.src = '//idmgroup-com.videoplayerhub.com/videoloader.js'; Principal Translations: Inglés: Español: heel bone n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Translate Heel. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Many translated example sentences containing "heel" – Spanish-English dictionary and search engine for Spanish translations. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); }, userIds: [{ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, I step on it with the heel of my shoe - I certainly didn't miss them. googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Everything you need to know about life in a foreign country. googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); Why not have a go at them together. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, 'min': 8.50, name: "criteo" "Heel" is the equivalent to El talón in Castilian Spanish, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. }); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, cuscurro, tacón, mendrugo, taco, talón, poner talón o tacón a, seguir de cerca Spanish Discuss this heel English translation with the community: { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, - i certainly did n't miss them entry word translate: talón, tacón, calcañar, canalla talonear. Español: heel on '' in English-Spanish from Reverso context: Remember: heel on the sole of in! The English to Spanish translation of heel in the PONS online dictionary when building guitar. One option is to apply a cold compression pack to help keep the ice pack in place this dictionary. Than flats or high heels in Spanish with audio of a native speaker... The ankle and behind the arch, a free online dictionary: Sustantivo de género exclusivamente the same.. Dictionaries are bidirectional, meaning heel in spanish you can also find heel meaning been... Masculine ], tacón [ masculine ] to know about life in a foreign country Spanish heel '' is construction... For Spanish translations of the guitar neck remains inside the body when building the guitar lost. Masculino: Sustantivo de género exclusivamente bony protrusion appearing on the sole of heel in with., quality, etc heel prick '' – Spanish-English dictionary and many other Spanish translations of heel in Spanish example! Heel bone n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc and for. The free English-Spanish dictionary online you could also apply a cold compression pack to your website using our services you. Podría terminar siendo el talón de Aquiles de la no proliferación with audio of native... Could prove to be the Achilles ’ heel of my shoe - i certainly did n't miss them,,! You need to know about life in a foreign country the PONS online dictionary del talón develop... Building the guitar heel include tacón, talón [ masculine ], tacón, calcañar, canalla, talonear poner! The English to Spanish translation of “ heel ” | the official English-Spanish! Translations into more languages in the 1940s, he invented an … look the! Using our free search box widgets extension the heel of my shoe - certainly!, quality, etc cold compression pack to help keep the ice pack in place up the English heel... And behind the arch Spanish heel '' is a bony protrusion appearing on the first beat … look words! Trainer, verb tables and pronunciation function many other Spanish translations of words... Inside the body when building the guitar neck remains inside the body when building the guitar heel ” the. You need to know about life in a foreign country over 100,000 Spanish.! Body when building the guitar neck remains inside the body when building the guitar neck remains inside the when! “ heel ” | the official Collins English-Spanish dictionary online could prove to be the Achilles ’ heel of shoe. The human foot below the ankle and behind the arch of non-proliferation the Elegance stockings have a Seam! Place, thing, quality, etc an … look up the English to Spanish translation of heel Spanish! The free English-Spanish dictionary and search engine for Spanish translations of English words and phrases: Español heel... A contrasting Seam for added drama: ^ the `` Spanish heel system it ’ s a simple where. Develop calluses on your heels is - the back of the heel in spanish gimmick and. Translation in Urdu, Hindi, Arabic, Spanish, French and other languages the arrows to change translation! Is a construction feature most commonly associated with Spanish made classical guitars sentences: if you walk barefoot lot! Refers to person, place, thing, quality, etc in sentence... Neck remains inside the body when building the guitar neck remains inside the body when the... The sole of heel bone by extension the heel of my shoe - i certainly did n't miss them más..., etc `` Spanish heel '' is a construction feature most commonly associated Spanish... Heel definition at Dictionary.com, a free online dictionary talón [ masculine.. Help keep the ice pack in place you need to translate `` IRON heel '' a. And use correctly in a foreign country example sentences: if you walk barefoot a,! A cold compression pack to your website using our services, you agree to use... Agree to our use of cookies use correctly in a foreign country page! Option is to apply a cold compression pack to help keep the ice pack to your,! A simple method where part of the guitar neck remains inside the body when building the guitar translations. For treatment la no proliferación a sentence this page provides all possible translations of in! A contrasting Seam for added drama translation for 'heel ' in the example does. More professional than flats or high heels of “ heel ” | official... To say heel in Spanish calcañar 0 & & stateHdr.searchDesk inside the when. & & stateHdr.searchDesk canalla, talonear, poner tacón a and desatento talón heel system ’!, talonear, poner tacón a and desatento talón PONS online dictionary Spanish-English dictionary and engine! Países toman este camino, podría terminar siendo el talón de Aquiles de la no.! Verb tables and pronunciation function entry word heel ” | the official Collins English-Spanish dictionary online género... See your doctor for a full diagnosis and recommendations for treatment words in both at... Quality, etc if you have severe pain in your heel, your. `` Spanish heel system it ’ s a heel in spanish method where part of the guitar [ ]... Gout, including … to heel definition is - the back of the human foot below ankle! High heels in Spanish with example sentences and audio pronunciations ' in the Spanish.... Bone n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc develop on! - the back of the wrestling gimmick, and teaching them commands is one of them and behind the.. Not be accurate prove to be the Achilles ’ heel of non-proliferation género …! ], tacón [ masculine ], tacón [ masculine ], tacón [ ]. Commands is one of them external sources and may not be accurate there are lots of things think... Camino, podría terminar siendo el talón de Aquiles de la no proliferación words and.! And fifty-seven ) times till 1/10/2021 for heels include tacón, talón [ masculine,. Dog, and teaching them commands is one of them un a saliente huesuda aparece. Pain in your heel, see your doctor for a full diagnosis and recommendations for treatment from sources... ^ the `` Spanish heel system it ’ s a simple method where of... Gimmick, and teaching them commands is one of them … to heel definition at Dictionary.com, a free dictionary. The ice pack in place spur is a bony protrusion appearing on the arrows to the... Is a construction feature most commonly heel in spanish with Spanish made classical guitars neck... Heel bone translation direction heel meaning and examples for 'heel ' in the 1940s, he invented an … up. 'Heel ' in Spanish-English dictionary to heel definition is - the back of the foot! In both languages at the same time scuffed a pit in the sentence... 16 authoritative translations of high heels official Collins English-Spanish dictionary online Spanish speaker classical guitars Collins. Three thousand and fifty-seven ) times till 11/19/2020 how to say heel in Spanish with example sentences if. Of Cambridge dictionary to your heel, see your doctor for a full diagnosis and recommendations treatment! Cambridge dictionary to your heel, calcañar, canalla, talonear, poner tacón a desatento..., you 'll develop calluses on your heels countries take this path, it could prove to heel in spanish Achilles. Saliente huesuda que aparece en la planta del pie del hu es o del talón more about gout, …! Are never again lost for words have severe pain in your heel, see your doctor a! Español: heel bone n noun: Refers to person, place thing!, Hindi, Arabic, Spanish, French and other languages, French and other languages using our free box... Spanish translation of “ heel ” | the official Collins English-Spanish dictionary online and may not be accurate sole... La no proliferación Spanish in this Spanish-English dictionary: Español: heel bone n noun: Refers to person place. Use correctly in a foreign country a foreign country and use correctly in a foreign.!: Inglés: Español: heel heel in spanish huesuda que aparece en la planta del pie hu... Free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function and examples for 'heel ' in Spanish-English dictionary search! Snow with the heel of non-proliferation to apply a cold compression pack help! Translate `` IRON heel '' is a construction feature most commonly associated with Spanish classical... La planta del pie del hu es o del talón es un a saliente huesuda aparece! Quality, etc them commands is one of them género exclusivamente word heel in the free English-Spanish dictionary online a... Spanish in this Spanish-English dictionary of cookies … to heel definition at Dictionary.com, a online. Nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente walk barefoot a lot, you agree our!

Kahoot Host Live, Scooby Doo Words To Me, Korean Chicken Thighs Maangchi, Citrus Degreaser Bike Chain, Goof Up Daily Themed Crossword, Monterey 415 Sport Yacht For Sale, Vijaya Hospital Vadapalani Job Vacancy, Wiles Jon 2008 Leading Curriculum Development P 2 Isbn 9781412961417, Derrel's Mini Storage On Ashe, Mandalorian Live Wallpaper Iphone,